بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 24/7/89


فراخوان اتاق فکر فرش دستباف ايران: مشارکت دستاندرکاران در تبيين و ارايه مصاديق موضوعات ششگانه سند راهبردی ملی فرش دستباف
    
    
بنام خدا
    اطلاعيه
    اتاق فکر فرش دستباف ايران
    فراخوان مشارکت دستاندرکاران در تبيين و ارايه مصاديق موضوعات ششگانه سند راهبردی ملی فرش دستباف

    
    پس از گذشت 14 ماه از اولين جلسه کارگاه تدوين سند راهبردي ملي هنر -صنعت فرش دستباف ايران که علاوه بر اساتيد و مدرسين تدوين اسناد راهبردي، 54 نفر از دستاندرکاران بخش هاي رسمي و خصوصي کشور در آن حضور داشتند، موضوعات اساسي راهبردي اين هنر– صنعت در شش عنوان کلي تهيه گرديد.
    اين موضوعات ششگانه راهبردي در همين مرحله براي درج در برنامه پنجم توسعه به هيئت دولت ارايه گرديد.
    مرحله بعدي تعيين مصاديق و موضوعات مهمي است که تحت هر يک از موضوعات ششگانه اساسي، اولويت ها و موضوعات مورد چالش در هنر-صنعت فرش دستباف را تشکيل ميدهد. بر اين اساس دو کارگروه فعال در تعيين موضوعات اساسي کار خود را به پايان برده و کميته تلفيقي مرکب از منتخبي از افراد شرکت کننده در دو کارگروه قبلي تحت نظر دکتر احمدوند، کار خود را آغاز نموده اند. کميته تلفيق وظيفه دارد تا موضوعات اساسي راهبردي را به موضوعات ريز تر و مشخصي که نقاط و مسائل کليدي و چالش هاي فرش دستباف را تشکيل مي دهد، براي هر يک از موضوعات ششگانه راهبردي تعيين کند.
    پس از تعيين موضوعات و مسائل مستقيم ذيل عناوين موضوعات ششگانه، کار تعيين طرح هاي اقدام آغاز خواهد شد.
    طرح هاي اقدام همانگونه که از نامشان پيداست روش ها و نوع هاي موثري را که براي رفع مشکلات و ترفيع و تسريع اقداماتي که اين هنر صنعت بدان نيازمند است، مشخص مي نمايد. در اين مرحله لزوما نقش و وظيفه دستگاه هاي مختلفي که مستقيم و يا غير مستقيم درگير و موثر در راهبري هنر-صنعت فرش دستباف ايران هستند به عنوان متوليان و تصميم گيرندگان قواي سه گانه قضائيه، مقننه و مجريه و نيز سهم و نقش بخش خصوصي و تعاوني در جهت دستيابي به اهداف سند راهبردي ملي فرش ايران مشخص و تبيين خواهد شد.
    
    فرش دستباف ايران در طول ادوار گذشته بدليل نبود راهبردي اساسي و مورد توافق و پذيرش دو بخش خصوصي و دولتي از يک سو و عدم هماهنگي و انسجام ميان -دستگاهي در بخش هاي اجرايي از سوي ديگر، در کنار نبود تعريف قانونمندي از نقش و نحوه دخالت قواي سه گانه، در چرخه اي ناپايدار و تحت فشاري شکننده که بار آن اگر نه تماما، بلکه غالبا بر دوش بخش مولد خصوصي بوده است، هيچگاه نتوانسته است تا مبتني بر برنامه اي روشن و آينده نگرانه به فعاليت خود بپردازد.
    چالش هاي مختلف، با عوامل اثرگذار داخلي و خارجي، چه در بخش سياست هاي اقتصادي ناپايدار داخلي، تداخل و موازي کاري بخش هاي دولتي، تصديگري دولت در اين بخش، قطع عملي رابطه دو بخش خصوصي و حکومتي بواسطه نبود تعاريف قانوني و يا تغييرات و تعبيرات متعدد از قوانين موجود، و چه در بخش مناسبات بين المللي و عوارض ناشي از آن، يا همواره با قوت باقي مانده بوده و يا نهايتا با دستور العملي مقطعي و غالبا غيرکارشناسي مرهمي موقتي بر زخم هاي اين هنر-صنعت و فعالان اين بخش گذارده است و
    همين امر موجب سکون و حتي نزولي ناباورانه در اين بخش گرديده و بدليل نبود تعاريف مشخص، سهم و نقش بخش هاي رسمي و خصوصي در اين چالش ها همواره موضوع بحث هاي بي نتيجه ميان آنان را تشکيل داده است.
    
    سند راهبردي ملي هنر- صنعت فرش دستباف ايران، بيانيه اساسي و مرجع راهنمائي است که در آن، تعريف، هويت و جايگاه فرش ايران در کنار نقش و سهم و وظيفه بخش هاي مختلف تعيين گرديده و به عنوان يک سند مورد توافق و مقبول و قانوني، راهنماي تمامي تصميم سازان، تصميم گيرندگان، مسئولان و متوليان، بخش هاي مختلف فعال و موثر در اين هنر – صنعت خواهد بود.
    
    گرچه تصور تدوين بي عيب و نقص چنين سندي با توجه به گستردگي جغرافيايي فعالان، عوامل اجتماعي، نقش نيروهاي انساني، اعتبارات، لجستيک و پشتيباني و... در آنچه پيش روي است، بي ترديد محال مي نمايد، لکن اين اقدام اساسي ترين قدمي است که تاکنون با اتکاء به تجربه، دانش و نيازهاي بخش خصوصي و تعديل و تطبيق آن با امکانات کشور برداشته شده است.
    از اين رو اهتمام و مشارکت و همکاري و همراهي تمامي دستاندرکاران و علاقمندان فرش دستباف کشور و حتي مشارکت و همکاري اساتيد ساير رشته ها در تدوين اين سند خواهد توانست تا همگي ما را در دستيابي به سندي نزديکتر به آنچه در تصور و اراده ما است نقشي اصلي و اساسي بازي کند.
    
    اتاق فکر فرش دستباف ايران که اعضاء اصلي آن طبعا بدليل نقش و جايگاه ايشان در فرش کشور از ابتدا در تدوين اين سند دعوت و مشارکت داشته اند، از کليه خبرگان، اساتيد، هنرمندان، دستاندرکاران و علاقمندان به فرهنگ و هنر ميهن عزيزمان، صميمانه دعوت مي نمايد تا با توجه به هموار شدن مسير مشارکت و همکاري، بواسطه مشخص شدن موضوعات اساسي راهبردي، که عملا و منطقا دستيابي به آن نمي توانست در چارچوب گردهمايي هاي بزرگ در اين فاصله محدود زماني تحقق يابد، در ادامه مسير تدوين سند راهبردي ملي فرش دستباف ايران، با عزمي راسخ و نيتي همچون گذشته خداپسندانه و آينده ساز، در اين اقدام بصورت همگاني مشارکت و ايفاي نقش نمايند.
    
    
تشکل هاي صنفي ميتوانند براي دستيابي به نتايج مناسب تر در کنار مشارکت مستقل اعضاء،
    طي جلسات منظمي به گردآوري و ارايه نظرات مستقل و مشخص صنفي خود اقدام نمايند.

    
    لازم به يادآوري است که پيش از اين و از ابتداي شروع کار تدوين سند، اين درخواست از طريق سايت اطلاع رساني فرش ايران که ماهيتي مستقل و وظيفه اي روشن در اطلاع رساني بيطرفانه داشته است، نه تنها به عنوان ارگان اين اتاق بلکه به عنوان تريبوني مورد تاييد دستاندرکاران همه بخش ها، طي فراخواني و با ايجاد صفحات و امکانات اختصاصي به گردآوري و انتقال نظرات دستاندرکاران فرش دستباف ايران در داخل و خارج کشور مبادرت نموده است.
    عليرغم اين اقدام، ضرورت مشارکت و بکارگيري و بهره مندي از نظرات تمامي دستاندرکاران، اين اتاق با هماهنگي و توافق مرکز ملي فرش ايران، تخصيص بخش مستقلي را براي گردآوري نظرات شما عزيزان در سايت اطلاع رساني فرش ايران با توجه به گستره پوشش و امکانات فني مورد نيازموجود ضروري تشخيص داده است.
    
    لذا مجددا تاکيد مي نمايد تا از طريق صفحات اختصاصي سند راهبردي ملي هنر صنعت فرش دستباف ايران در اين سايت، امکان بهره مندي همکاران خود را در تدوين سندي همه جانبه، از طريق اظهار نظرات و پيشنهادات راهگشاي خود فراهم آوريد.
    بديهي است نظرات ارايه شده از سوي شما عزيزان در جلسات بحث و بررسي مصاديق راهبردي ارائه و مورد استفاده جدي قرار خواهد گرفت.
    
    بر اساس هماهنگي و توافق به عمل آمده با مرکز ملي فرش ايران، از شرکت کنندگان در اين مباحث به ميزان فعاليت و کارساز بودن
    نظراتشان، در پايان مرحله تدوين سند با اهداء لوح سپاس قدرداني خواهد شد. علاوه بر اين شرکت کنندگان در اين طرح از دسترسي طلايي سايت اطلاع رساني فرش ايران برخوردار ميگردند.
    
    
    همايش بزرگ تدوين سند راهبردي ملي هنر – صنعت فرش ايران:
    بر اساس آخرين تصميم اتخاذ شده از سوي مرکز ملي فرش ايران و اتاق فکر فرش دستباف ايران، روز 20 آبان ماه همايش بزرگي با حضور مشارکت کنندگان در اين طرح در تهران برگزار مي گردد.
    در اين همايش اساتيد و صاحبنظران حوزه برنامه ريزي و مديريت و نيز دستاندرکاران تدوين سند از نزديک موضوعات و مطالب مرتبط را به منظور آگاهي بيش از پيش مشارکت کنندگان ارائه نموده و به سئوالات مطرح شده پاسخ خواهند داد.
    اين جلسات تا حصول نتيجه قطعي و تدوين نهايي سند و طرح هاي اقدام هر ماه يکبار در تهران برگزار خواهد شد.
    
    
    شرايط شرکت در طرح مشارکت عمومي دستاندرکاران در تدوين سند راهبردي:
    پر کردن فرم درخواست مشارکت (که فرم نهايي آن روز يکشنبه در همين صفحه ارايه مي گردد) به همراه يک قطعه عکس جهت صدور کارت شناسايي
    ارسال مدارک تا تاريخ سوم آبان ماه به آدرس: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان 35 طبقه سوم و يا از طريق ايميل اختصاصي اعلامي
    
    پاسخگويي به سئوالات:
    تلفن: 09123050003
    ايميل: sanad@carpetour.net
    
    
    
    
موضوعات اساسي ششگانه راهبردي هنر-صنعت فرش دستباف ايران:
    
    1- مديريت زنجيره تامين ارزش فرش دستباف (تامين، توليد و تجارت)
    در جهت کاهش اثر تورم بر اين زنجيره.
    2- باز مهندسي و بهبود مستمر فرايند تامين مواد اوليه، طرح و نقش و توليد
    با کيفيت مناسب در چارچوب هويت و اصالت فرش ايراني.
    3- مديريت محيط تعاملي در جهت تبديل تهديد به فرصت و کاهش اثرات اقدامات
    سياسي و اقتصادي بين المللي(تحريم ها، جهاني سازي و ...)
    4- متوازن سازي ساختار مديريتي هنر-صنعت فرش دستباف منطبق بر اقتضائات حال و آينده.
    5- اطلاع رساني و تبليغات هوشمندانه براي شناساندن و معرفي فرهنگي
    فرش دستباف ايران در داخل و خارج کشور.
    6- شناسايي و نفوذ در بازارهاي جديد و حفظ و توسعه بازارهاي فعلي
    در جهت رسيدن به رشد پايدار صادرات.
 


  همچنين در اين باره بخوانيد:
  مرداسي با صدور نامه اي از تشکيل کارگروه تصميم سازي فرش دستباف ايران تقدير کرد 
  استقبال دستاندرکاران از طرح مشارکت عمومي در کارگروه تصميم سازي فرش دستباف ايران 
  سند راهبردي ملي فرش ايران با تاکيد بر نقش بخش خصوصي تدوين مي شود 


 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
  سامانه خدمات کسب‌وکار پیـشه
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.