بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 9/4/90   سایت اطلاع رسانی فرش ایران _ کارپتور


گل بود به سبزه نيز آراسته شد: ايجاد دوره كارشناسی ارشد رشته فرش۹۰/۰۴۰/۹ _ سایت اطلاع رسانی فرش ایران _ کارپتور
    عليرضا قادری
    
    دلا شب ها نمي نالی به زاری
    سر راحت به بالين می گذاری!
    تو صاحب درد بودی، ناله سرکن، ناله سرکن
    ..... خبر از درد بی دردی نداری!

    

    
به بهانه اظهارات دکتر امير حسين چيت سازيان رييس محترم شورای علمی
    دايره المعارف فرش دستباف كشور و رياست پيشين انجمن علمی فرش ايران

    
    طرح راه اندازی رشته فرش در سطح کارشناسی، گرچه يکي از معدود و در عين حال مهمترين اقدامات اساسی در جهت ترفيع و تحکيم جايگاه فرش دستباف ايرانی است، ولی متاسفانه در طی سال هايی که پشت سرگذارده ايم بدليل عدم آينده نگری در موضوعاتی چون ظرفيت مورد نياز و قابل جذب و پذيرش در اين بخش، عدم اقدام اساسی در جهت تعيين سرفصل های آموزشی، غفلت در جذب و تربيت مدرسين و اساتيد مورد نيازی که بتوانند دانشجويان تشنه را با پشتوانه های علمی، تاريخی و عملی اين رشته سيراب کنند و مشکلات و مسائل فراوان ديگری چون آينده شغلی و اشتغال پايدار برای فارغ التحصيلان، روز به روز اثرات منفی سياستٍ باز و غير مدبرانه اش بر منافع محدود آن چيره می گردد. اقدامی با آغازی خوش و انجامی تلخ برای فرش و فارغ التحصيلان و دانشجويان آن.
    
    در چنين شرايط و وضعيتي، که حتي دستيابي به پاسخي ساده برای سئوالات اساسي دانشجويان و فارغ التحصيلان از سوی متوليان و دستاندرکاران آموزش فرش به امری دشوار و غير محتمل تبديل شده است، کسانی بر طبل ايجاد مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکتری اين رشته می کوبند که در برداشتن گام های ساده در مجموعه های کوچکی نظير انجمن علمی فرش ايران نيز ناتوانی مديريتی خود را به شهادت سال ها فعاليت بدون اثر و نتيجه به اثبات رسانده اند.
    
    واقعيت فرش دستباف ايران اين است که حرف های بسيار خوب و عناوين برنامه های غيرقابل انکار و مطلوب بسياری در حول و حوش آن طرح می گردد که بدليل نبود نگرش و يا دانش مديريتی در اين بخش يا به عبارت روشن تر و صحيح تر نبود درک و ظرفيت های مديريتی در کسانی که مسندها و موقعيت های رسمی و نيمه رسمی اين بخش را به گونه ای خودخوانده و گاه شبه خانوادگی در اختيار گرفته اند، يا هرگز جامه عمل نپوشيده و يا به پوسته ای بی محتوا تبديل گرديده و می گردند.
    
    ظاهرگرايی و عقل گريزی و نيز تصميم گيری مبتنی برهيجانات و شرايط زمانی خاص و زودگذر در کنارِ نبود سيستم عاقله و مستقل نظارتی و برخاسته از جايگاه قانونی حاکم بر اين بخش باعث گرديده تا کار فرش کشور از تجميع نظرات اهل خبره و تعامل و همفکری اهل نظر دور گشته و به ورطه خطرناک لابی گری و رابطه سازی و رابطه بازی که حرف اول و آخر را در تصميم گيريی ها می زند کشيده شود. و بی انديشه ای نسبت به آينده فرش و دستبافته های کشور که جزئی اثرگذار از فرهنگ و تمدن سرزميني و دينی ما است، هر روز راهی تازه و برنامه ای جديد و صد البته مقطعی و ناپايدار در مسير رشد اين هنر به مثابه سنگ راهی ظاهر شود.
    
    اهميت موضوع و نقش برخی از اين افراد در تصميم سازی هايی از اين دست موجب می گردد تا ناخواسته و ناگزير بررسی عملکردها و اقدامات پيشين اين افراد که احتمال خير خواهی در ابراز نظر و اقداماتشان را نمی توان منکر شد، اهميت يابد.
    
    به عنوان مثال تشکيل انجمن علمي فرش ايران، قطعا يکي از نيازهای ضروری براي ساماندهی و سوق دادن تلاش های اين بخش به نگرش علمی و انطباق رفتارهای جاری با موازين علمی بوده و هست. که رياست آن را طي دو دوره دکتر چيت سازيان بر عهده داشت. لکن اين انجمن در طول سالها فعاليت، بدلايلي که ذکر گرديد، نتوانست بخش ولو کوچکي از ظرفيت هاي موجود و بالقوه فرش ايران را با اساتيد فراوان در تمامي بخش ها و در گستره ای به پهناوری سرزمين بزرگ ايران، متحول و يا دست کم متحد نمايد. تا آنجا که اعضاء پيوسته قانونی آن (که مشروعيت عضويتشان مشروط به پرداخت حق عضويت ساليانه است) به مرز 50 نفر نرسيده است!!. اين در حالی است که جوانان علاقمند پر انرژی با استعداد تحسين برانگيز در اين بخش بسيارند.
    
    مقايسه ای ساده ميان همايش ها و تلاش هاي علمي- تحقيقي کشور در زمينه فرش دستباف با اقدامات مشابه خارجي از کنفرانس هايی آيکوک و آيکور تا فعاليت های موزه های تخصصي فرش و منسوجات جهان، فاصله بعيد و طولانی ميان حرف تا عمل است. فاصله دوری که ما از مقصد گرفته ايم.
    
    زاويه انحرافی که کم بود و ناديده گرفتيمش و سر از نا کجا آبادی در آورده ايم که هنر ملی خود را در مصاف ارزان بافي! در بازار گرسنه بافی های رقبا تنزل و ذلت داده ايم. نمونه ديگر مقايسه سايت انجمن علمی فرش ايران و حتی مرکز ملي فرش ايران با سايت هايی شخصی نظير جوزان و سايت باری اوکانل و صدها سايت ديگر از اين دست است. آيا برای کاستن اين فاصله برنامه ای قابل اجرا در دست است؟ آيا ايجاد اين کار خارج از وسع مالی انجمن و يا مرکز ملی بوده است؟ در واقع به قول ضرب المثل معروف بياييد اول آنچه زاييده ايم بزرگ کنيم. بالغ که شد خود راه بگويدت که چون بايد رفت. بياييم اگر قدرت راهبری نداريم بازدارنده هم نباشيم. به تماشا نشستن گناهش کمتر از اقداماتی است که جز رنج و تعب و سوزاندن فرصت ها برای فرش کشور نصيب ديگری نداشته باشد.
    
    تلاش در جهت رد نظريه نويسنده در اين باب که گواه آن هزاران دانشجو و فارغ التحصيلی هستند که گلايه های دردمندانه شان از بی سروسامانی و بيکاری و بيزاری از عمری که در اين راه صرف کرده اند بارها در محافل مختلف ابراز و يا از طريق سايت اطلاع رسانی فرش ايران منعکس گرديده است، به همان اندازه عبث و بيهوده است که نويسنده قصد تخطئه و تخريب فرد يا مجموعه خاصي مثلا انجمن علمی فرش ايران را داشته باشد. انجمن علمی فرش ايران عملا با ثبت خود و عدم فعاليت موثر، تنها جايگاهی که بلحاظ قانونی می تواند به فرش ايران اختصاص يابد را صرفا اشغال و امکان ايجاد انجمنی ديگر را از ميان برده است. حال و هوای حاکم بر اين انجمن نيز برغم وجود انسانهای شريف و درستکار در اين حلقه، بصورت سنتی بنحوی شکل گرفته است که رغبت و جاذبه ای برای علاقمندان خصوصا پژوهشگران و محققان برای پيوستن به آن ايجاد نمی کند.
    
    آيا خود همين انجمن نمی توانست و نمی تواند منشاء اقدامات اساسي و آينده نگر برای فرش کشور در زمينه های مختلف باشد؟
    آيا اين انجمن چه محدوديت ويژه ای نسبت به ساير انجمن های ديگر در ساير رشته داشته و دارد که به چنين عقوبتی گرفتار آمده است؟ چرا با اين همه منابع (متجاوز از سی منبع) از دايره المعارف و کلکسيکون های موجود و صرف اعتبار ريالی بالا هنوز پس از مدت زمان مديديی از شروع کار دايره المعارف در اولين کوچه های آن سرگردان است؟
    
    منظور از اين نوشته به هيچ روی نمايش کاستي های انجمن علمی فرش نيست. بلکه مثالی است که مصاديق فراواني برای آن نزد يکايک ما فراوان هست. نقد واقعيات است. نقد اينکه قلم شکسته بيسواد بی عملی چون من چرا بايد در جامعه بزرگ و فهيم ايرانيان فرهيخته دست بکار نوشتن شود؟
    
    زمان زمان کار و تلاش نتيجه بخش است و تعارف و تکلف بر نمی دارد. عرصه روز به روز بر بافندگان صاحب ذوق و توليدکنندگان علاقمند و تلاشگر تنگ و تنگ تر می گردد. سکوت در قبال درماندگي طراحان و بافندگان و رنگرزان و... آبرومند را تاب نياوريم. بيش از ديگران از خودمان بپرسيم. قبل از ديگری خود پيشقدم شويم. اصلاح امور بدون مشارکت همدلان و دلسوزان امری قريب به محال است. با همه کم کاری هايی که صورت گرفته و می گيرد، نمی توان همه مشکلات را به گردن دولتها و نظام و تحريم و ... انداخته و با فرافکنی شانه از بار مسئوليت خالی کرد. ميدان ميدان عمل است. عملی متکی بر تعقل، اخلاق، همدلي، وطن دوستی، نوعدوستی و ياری رساندن. وای بر ما اگر از اين همه نشست و سمينار و همايش و جلسه و کميته و کميسيون هيچ در نيامده بلکه نان از سفره آبروی بافنده و توليدکننده حذف شده باشد. عالم فرش عالم عشق و هنر است و هنر آلوده بي مسئوليتي اجتماعي و سياست که در ذات خود ميرنده و ناپايدار و جفاکار است نمی گردد.
    
    عزيزان. دوستان. همدلان. ياران. با دانشگاه ساختن به تنهايی دانش ساخته نمی شود. با رشد مقاطع هم الزاما رشد علمي ايجاد نخواهد شد. خصوصا که آنچه تا کنون بصورتی معيوب و معلول ساخته شده است، نه رنگ ترميم و اصلاح صحيحی به خود ديده و نه آينده روشنی برای آن متصور است.
    
    بياييم بجای ظرف به مظروف بيانديشيم و به جای ايده های تخيلی و دور از دسترس و کال، به پخته کردن کارهايی بپردازيم که تنها شروعش کرده و به امان خدا رهايشان کرده ايم. بياييد به وظيفه و وظيفه مندی خود در قبال مردم و تاريخ سرزمينمان بيانديشيم.
    
    اگر اين دلنوشته مشفقانه ناخواسته مرزهای انصاف و مروت را زير پا گذارده باشد بر من به کرم و بزرگواری ببخشاييد.
    
کمترين - عليرضا قادری

    
***************************

    
    متن خبر ايرنا در مصاحبه با دکتر چيت سازيان عينا در پي مي آيد:
    رييس شوراي علمي دايره المعارف فرش دستباف كشور از ايجاد دوره كارشناسي ارشد رشته فرش دستباف براي نخستين بار در دانشگاه كاشان خبر داد.
    اميرحسين چيت سازيان، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ايجاد اين رشته تحصيلي به تصويب شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است.
    وي افزود: اين رشته تحصيلي در سه رشته گرايش، مديريت فرش، طرح و نقشه و رنگ آميزي و مواد اوليه در دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان براي بهمن ماه امسال دانشجو مي پذيرد.
    وي، هدف از ايجاد اين رشته تحصيلي را تربيت استادان مورد نياز دوره هاي كارداني، كارشناسي و تربيت كارشناس ارشد مديريت فرش دستباف در بخش هاي خصوصي، دولتي و تعاوني ذكر كرد.
    مدير گروه هنر اسلامي و پژوهش و هنر دانشكده معماري و هنر، دانشگاه كاشان خاطر نشان كرد: تربيت برنامه ريزان ارشد براي توليد، تجارت و صادرات فرش و ايجاد تنوع و ابداع لازم در طراحي فرش ايران از ديگر اهداف ايجاد اين رشته تحصيلي است.
    چيت سازيان با اشاره به اينكه كاشان قطب توليد فرش دستباف و صنعتي كشور است، ايجاد رشته هاي فرش براي حفظ و احياي اين صنعت قديمي در شهرستان كاشان را لازم دانست.
    از حدود هفت هزار و 500 نفر دانشجوي دختر و پسر دانشگاه كاشان،120 نفرآنها در دوره كارشناسي رشته فرش اين دانشگاه به تحصيل اشتغال دارند. 


نظرات شما:
 •  محمد اسماعیل مقدم     کارشناس فرش     ایران مشهد
 • جناب آقای دکتر چیت سازیان سلام علیکم من محمد اسماعیل مقدم هستم که در دانشگاه کاشان کارشناسی فرش را در خدمت جنابعالی بودم از اینکه دوره كارشناسي ارشد رشته فرش را در دانشگاه گذاشته اید و باعث ارتقائ علمی شده اید خیلی عالی است ولی شما عزیز محترم که در رده های بالا هستید پیشنهاد بدهد جلوی تولید فرش بدون هدف و بدون برنامه ریزی را بگیرند چون هر چه تولید بیشتر شود مشکلات تولید بیشتر خواهد شد و بازار یابی فروش فرش برنامه ریزی می خواهد .

 • خانم باقری     فک کن بیکار     ایران زاهدانleila_bagheri110@yahoo.com
 • تاريخ ارسال: 22/4/93
  حالا گریم شدیم فوق لیسانس وبعدش چی میشه این مدرکم میره ور دل لیسانسمون میشینه .تو شهر ما که کسی که فرش خونده جاش تو سطل آشغال بس که حقارت میکشه
  سازمان فرشمونم که الحمدولله رفته زیر نظر صنعت معدن تجارت و یه عده آدمی که اصن هیچی از فرش و تولیدشو صادراتشو در کل هیچیشو نمیدونن هم دارن مصلن میگردوننش......بابا ول کنین میخواین نرخ بیکاری بیاد پایین دارین نرخ سرخوردگی و میبرین بالا برین ازونایی که حالا شدن ارشد فرش بپرسین اونجا اون بالاها کار گیرتون اومد که اینجا نیومد....

 • خانم وحيده      دانشجو     ايران تبريزtermeh88@yahoo.com
 • فقط ميتونم بگم اميدوارم كه يك زمينه شغلي خوب براي اين رشته جوب ايجاد بشه چون من خودم دانشجوي همين رشته هستم و با تمام وجود به رشتم علاقه دارم و لذت زيادي از درس خوندن تو اين رشته مي برم.

 • خانم زهرا محمودی     فارغ التحصیل رشته فرش     ایران اصفهانzhmahmoudi70@gmail.com
 • تاريخ ارسال: 9/2/93
  با عرض سلام
  ولی من کاملا امید وارم و حتی با یک میلیون هم میتونم در این زمینه کارم را شروع کنم. فعلا دستم خالیه. ولی زمانی رو میبینم که کارگاهم را راه اندازی کردم و شدم یکی از تولید کننده های مطرح.

 • خانم مریم     کارشناس فرش     ایران شیرازmaryam.farsi87@gmail.com
 • تاريخ ارسال: 8/7/92
  ای کاش حداقل اگه کسی هم برای تحصیل در رشته ی ارشد فرش تلاش میکنه، اینطور حقش بخاطر آزمون عملی با ضریب غیر منطقی5 ضایع نشه،.....مثل من بیچاره که با رتبه ی 7 قبول نشدم و امسال هم دوباره باید بخونم........ کاش یک نفر بود صدای من رو می شنید...

 •  فروزنده بني اسدي مقدم     دانشجو ترم 6 فرش      fbaniasadi@yahoo.com
 • تاريخ ارسال: 22/1/91
  من فكر مي كنم مشكل اصلي بچه هاي فرش سردر گمي است كه در اين رشته براشون به وجود مياد.به نظر من بهتره دست اندر كاران اين رشته اول بچه هاي يك مقطع رو از بهت در بيارن بعد وارد مقطع ديگه بشن. بابا ما نميگيم فرش بده.فرش خوب. ماه فقط يكي به ما بگه ما تو چه مرحله اي از علم قرار داريم و قراره در آينده كجا قرار بگيريم.اصلا چه سرنوشت شغلي در انتظار ماست.تو رو خدا به جاي اينكه اينقدر جون ميكنيد مقطع جديد براي بالا بردن سطح دانشگاتون فراهم كنيد يكم به فكر ما فرشي هاي راه گم كرده باشيد.

 • آقای حميد دادخواه     دانشجو فرش      hamid68x@yahoo.com
 • تاريخ ارسال: 22/11/90
  باعرض سلام
  مي خواستم بگم که يه کمي هم به نيمه ي پر ليوان نگاه کنيم. درسته که رشته فرش خيلي کمي و کاستي داره ولي با اين همه به نظر من مي تونه خيلي از خلاهاي موجود رو پر کنه. زماني بود که ما غم و غصه مي خورديم که وقتي اين اساتيد گران قدر ما از بينمون برن همه ي تجربه و علمشون رو هم با خودشون مي برن ولي الان خيلي از اساتيد دارن توي همين دانشگاه ها به بچه ها چيز ياد ميدن. درسته رشته فرش خيلي کمي و کاستي داره ولي به نظر من گذاشته از دروس تئوري که از تکراري بودن سرفصل و محتوا رنج مي بره دروس عملي خيلي خوبي داره. ولي صد حيف که خيلي از ما دانشجوها دانش جو نيستيم و فقط بلديم غر بزنيم و بناليم. به نظر بنده ارشد که سهله حتي پرفسوري هم براي فرش ما کمه. به وجود امدن اين کارشناسي ارشد رو به فال نيک بگيريم و اميدوار باشيم که دانشجوهاي فارغ التحصيل اون بتونن به رشته ي خودشون سروساموني بدن.

 • خانم      دانشجوي ترم 7 فرش      rh65dehkordi@yahoo.com
 • آخه تو اين 4 سال چي ياد گرفتيم که توي ارشد ياد بگيريم
  درسهاي تکراري که اصلا يادمون نمياد چي بودن.
  به قول يکي از استادا رشته ي فرش در اصل رشنه ي اژدها کشيه

 • خانم اسما     دانشجوي فرش     ايران زاهدانred14clover@yahoo.com
 • تاريخ ارسال: 11/7/90
  در حال تمام کردن دوره کارشناسي فرش هستم در حالي که فکر ميکنم با اين سرفصلهاي تکراري درسها چيزي جز اطلاعات کم و ناکارآمد طي اين چهار سال ياد نگرفتم و فکر نميکنم دوره ارشد اين رشته چيزي بهتر وارزشمندتر نصيبم کنه

 •  هدا     فارغ التحصيل بيکار فرش      hoda. agheli@gmail. com
 • جز تاسف حرف ديگه اي نميشه گفت.

 • خانم بلباسي     دانشجوي کم ترين فرش     ايران زنجان samaneh.05@hotmail.com
 • ....فرق است ميان راه را تا نيمه رفتن با راه را با خطا رفتن ....
  اين ره که ميروند به ترکستان است ...

  با تشکراز اقاي قادري که حرف هاي را بيان کردن که شايد اين روزها گوشي براي شنيدن ان بدهکار نيست!!
  برايمني که دانشجوي فرش هستم اين سوال پيش مي ايد که اولا چرا با رشته هاي هنري مانن رشته هاي نظري برخورد مي کنند .!!
  چرا مديران صاحب نظرانو به خصوص اشخاص محترمي که سيلاب هاي درسي را براي فرش ارئه مي دهند درک نکرده اند که فرش يک هنر است نه فقط يه رشته علمي براي تحصيل !! و بهتر نبود به جاي اين راه را با خطا بروند تا نيمه درست بروند!!! چرا سعي دارند با به راه انداختن اين رشته نوپاي دانشگاهي .ابتدا ان را روي پاهاي خود ثابت نگاه دارند
  کاش به جاي تلاش براي به راه انداختن ارشد اين رشته نگاهي به کاستي هاي مي کردن که باعث شده هم دانشجويان و هم فارغ التحصيلان فرش را درست نشناخته و در اخر حتي به عنوان کارشناس فرش حرفي براي گفتن نداشته باشند !!
 •             
 • و اي کاش مي شد داستان کساني را گفت که سعي کردند سرفصلي که با هزار و يک غلط بسته شده است را کمي اصلاح کنند اما جماعتي که داعيه ايجاد قطب در فرش مملکت دارند مانع آن شدند. انشالله باشد که داستان اين سرفصل روزي بيان شود. به اميد آن روز و روزي که بتوان در فرش و به ويژه در حوزه دانشگاهي آن حرف زد و قطب ساز ها با ناجوانمردي تو را سرکوب ننمايند. جناب قادري متشکرم

 • آقای امینی     دانشجو فرش      aminimehdi96@gmail.com
 • خبر آمدن کارشناسی ارشد فرش برای من که دانشجوی فرش هستم رنگ و بوی دیگری دارد و هزار و یک سوال!
  اینکه در کارشناسی ارشد چه می گویند نمی دانم و کاری به این ها هم ندارم چون وظیفه من نیست. ولی در حال حاضر این سوال بسیار مهم است که در دفترچه کنکور امسال رشته فرش نبود و از قرار معلوم می خواهند در تکمیل ظرفیت دانشجو جذب کنند. یعنی دانشجویانی که در کنکور ارشد به آنچه می خواستند نرسیدند مسیر خود را می خواهند از روی ناچاری فرش انتخاب کنند. بهتر نبود رشته فرش را با یک تاخیر چند ماهه در سال آینده ارائه می کردند تا در دفترچه باشد و علاقه مندان به این رشته بتوانند در آن ادامه تحصیل دهند. شاید مسئولین تصور کردند نمی توان بیشتر از این دست، دست کرد و جامعه فرش را از وجود کارشناسان ارشد بیش از این محروم کرد.
  برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کنم. ولی موفقیت در این مسائل با این شتاب جای و جایگاهی ندارد.

 •             
 • این مرد قشقایی می گه :
  حالا سی مو دکترای فرش علم ایکنین، وقتش که شد سیتون معلوم ایکنم کی دکتره ،کی طبیب ،کی بیمار!

 • آقای Dr Taher Sabahi           
 • تاريخ ارسال: 9/4/90 - 5686
  Zibaye zibast
  Aks e in marde Qashqai sokhan miguyed ba negahash be to miguyad ! che miguyed?
  Modat ha ba un ha zendeghi kardam mehmane dariush e darre shuri va khanevadash budam va ketabe qashqai e man 20 sale pish be Italiaii dar umade vali Iran Markaze melli farsh aqaye mardasi !!! shoma ha
  Dele por khune mara daruii nistkojaiid?......
  Dr TAher Sabahi

 •  Dr Taher Sabahi           
 • تاريخ ارسال: 9/4/90 - 5685
  Kal bud be sabzeh arasteh shod!!!
  Janabe agaye Alireza Qaderi
  Az magalehe ziba va amighe shoma motashakkeram Hese fantazi ie ma iruniaha bessiar ziadeh...Daneshgahbayeshgah....zayeshgah...saktanemun tamum shodani nist.
  Tu daste muze tehrun mundimman vagti tu confranse icoc XII budam az iruni budanam khejalat mikeshidam .
  Tu board fagat man az Iran mundam va azadi az alman
  Vaghean inha tu khaband fekr mikonand ba sakhtane daneshgah ya doctori dadan "DANESH" misazand.
  Daste shoma dard nakoneh ke har az gahi darde delemin ro tazeh mikonid.
  Dr TAher Sabahi

    همچنين در اين باره بخوانيد:
    دکتر صباحي در بازديد از جشنواره فرش هاي عشايري: افتضاح بود! 
    جشن ملی عشایر کشور به روایت تصویر 
    ششمين جشنواره فرش و دستبافته هاي روستايي و عشايري ايران افتتاح شد 
    يك توليد كننده فرش دستبافت عشاير بختياري: فرش بختياري با فرهنگ و سنت ملت ايران عجين شده است 
    ششمین جشنواره فرش و دستبافته های روستایی و عشایری ایران 
    ششمين جشنواره فرش و دستبافته هاي روستايي و عشايري در سايت شرکت فرش 
    ليست شرکت کنندگان در ششمين جشنواره دستبافته هاي روستايي و عشايري 
    ششمين جشنوار فرش و دستبافته هاي روستايي و عشايري ايران و استقبال خوب مردم 
    ششمین جشنواره فرش و دستبافته های روستایی و عشایری ایران عصر سه شنبه14تیر در کاخ موزه نگارستان مجموعه فرهنگی - تاریخی سعد آباد افتتاح شد.  
    برگزاري ششمين جشنواره فرش و دستبافته هاي روستايي و عشايري ايران 
    برگزاری جشنواره فرش و دستبافته های عشایری ایران  
    فرش عشايري ايران، نمادي بدون رقيب در بازارهاي خارجي است  
    برگزاری جشنواره فرش و دستبافته های عشایری ایران  
    نقدي بر ايجاد مقطع کارشناسي ارشد فرش: خشت اول گر نهد معمار کج ... 
    ششمین جشنواره فرش و دستبافته های روستایی و عشایری ایران 


   
    پيشخوان
    مرکز ملی فرش ایران
    اتاق فکر فرش ایران
    صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
    اتاق بازرگانی ایران
    چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
    صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
    اتحاديه ها
    انجمن ها
    سازمان ها
    شرکت سهامی فرش ایران
    کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
    کنفدراسیون صادرات ایران
    سامانه خدمات کسب‌وکار پیـشه
      کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
  نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
  CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.