بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 5/11/85


آیین نامه اجرایی ماده 77 -شيوه نامه نحوه تشكيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف85/11/5 - کارپتور
    
    آیین نامه اجرایی ماده 77 (شيوه نامه نحوه تشكيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف)
    
    ماده 1 ) اتحاديه بافندگان فرش دستباف شخصيتي حقوقي و غيرانتفاعي است كه در اجراي ماده 77 قانون نظام صنفي و به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف طبق مفاد اين شيوه نامه تشكيل مي شود.
    
    ماده 2 ) كليه افراد حقيقي يا حقوقي كه به صورت كارگاهي يا خانگي (تك باف)، شهري يا روستايي به توليد و بافت فرش دستباف مشغول هستند به عضويت اين اتحاديه در مي آيند.
    
    ماده 3 ) اتحاديه بافندگان فرش دستباف مي تواند به صورت استاني و شهرستاني تشكيل شود. تشخيص ضرورت تشكيل اتحاديه هاي استاني به عهده كميسيون نظارت مركز استان و در شهرستان ها با پيشنهاد كميسيون نظارت شهرستان و تاييد كميسيون نظارت مركز استان خواهد بود.
    
    تبصره: تعيين حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه به عهده كميسيون نظارت مي باشد.
    
    ماده 4) براي صاحبان كارگاهها و دارندگان دار قالي كه داراي واحد صنفي باشند، در چارچوب قانون نظام صنفي پروانه كسب صادر مي شود.
    
    تبصره :در مورد بافندگان خانگي، به تعداد افرادي كه مالك يك دار قالي مستقل باشند پروانه كسب تعلق خواهد گرفت.
    
    ماده 5 ) با توجه به ماهيت كار بافندگي، براي افرادي كه فاقد دار قالي بوده و صرفا به بافندگي مشغول باشند، در صورت دارا بودن شرايط، ((كارت شناسايي بافندگي فرش)) توسط اتحاديه صادر مي شود. دارندگان كارت شناسايي بافندگي از مزايايي چون بيمه و ساير مزاياي فردي اعضاي اتحاديه بهره مند خواهند شد.
    
    تبصره 1: دارندگان كارت شناسايي بافندگي فرش، در صورت برپا كردن دار قالي و اخذ پروانه كسب در انتخابات هيات مديره اتحاديه حق راي داشته و مي توانند كانديداي عضويت در هيات مديره شوند.
    
    تبصره 2 :با توجه به اينكه برخي از بافندگان به صورت فصلي فعاليت مي كنند كارت شناسايي در دو قالب دائم و موقت صادر مي شود. دارندگان كارت موقت به نسبت زماني كه در طول سال به قاليبافي مشغولند، از مزايا و تسهيلات و حمايت هاي پيش بيني شده بهره مند مي شوند.
    
    تبصره 3:به منظور دريافت كارت شناسايي مي بايستي قالي باف بودن افراد به تاييد كميسيون فني اتحاديه، موضوع بند ط ماده 30 قانون نظام صنفي برسد.
    
    تبصره 4:شرايط و مدارك لازم براي دريافت كارت شناسايي عبارتند از:
    
    * تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    * گواهي پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه
    * حداقل سن 18 سال
    * عكس جديد 6 قطعه
    * فتوكپي شناسنامه عكس دار
    * گواهي اشتغال به بافندگي از اداره كار يا شوراي اسلامي محل و تاييد كميسيون فني اتحاديه
    
    ماده 6 ) به منظور تسريع در تشكيل اتحاديه هاي استاني و شهرستاني بافندگان فرش دستباف، سازمان هاي بازرگاني استانها موظفند با همكاري مجامع امور صنفي و ساير دستگاههاي مرتبط نسبت به شناسايي، اطلاع رساني و توجيه كارفرمايان و بافندگان (كارگاهي و خانگي) اقدام و در صورت رسيدن تعداد به حد نصاب (طبق نظر كميسيون نظارت) ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداكثر پس از 3 ماه از زمان ابلاغ اين شيوه نامه اتحاديه تشكيل و فعاليت خود را آغاز نمايد.
    
    تبصره:فراهم كردن زمينه عضويت ساير واجدين شرايط در اتحاديه هاي تشكيل شده به عهده اتحاديه جديد التاسيس خواهد بود كه با حمايت و پشتيباني مجامع امور صنفي و سازمان هاي بازرگاني صورت خواهد گرفت.
    
    ماده 7) مراحل اجرايي تشكيل اتحاديه به شرح ذيل است:
    
    الف ) تشكيل هيات موسس اتحاديه مركب از نمايندگان مجمع امور صنفي، ادارات بازرگاني و سه نفر از واجدين شرايط عضويت در اتحاديه به انتخاب رييس سازمان بازرگاني استان يا اداره بازرگاني شهرستان.
    
    ب) فراخوان عمومي براي ثبت نام و شناسايي واجدين شرايط عضويت در اتحاديه توسط هيات موسس با همكاري سازمان ها و ادارات بازرگاني و مجامع امور صنفي.
    
    ج) پس از تكميل فرم هاي درخواست عضويت به تعداد پيش بيني شده توسط كميسيون نظارت، با دعوت هيات موسس مجمع عمومي اتحاديه تشكيل مي شود و در همان جلسه اعضاء هيات مديره اتحاديه مطابق فرايند انتخاباتي برگزيده خواهند شد.
    
    ماده 8 ) در تركيب هيات مديره اتحاديه هاي بافندگان فرش دستباف دو نفر از نمايندگان كارگاهها و سه نفر از نمايندگان بافندگان خانگي انتخاب خواهند شد. از دو نفر عضو علي البدل نيز يك نفر از نمايندگان كارگاهها و يك نفر از نمايندگان بافندگان خانگي مي باشند.
    
    ماده 9 ) كليه متصديان كارگاهها اعم از خانگي و يا غير خانگي كه تا تاريخ 29/12/1382 از ساير دستگاهها (كميته امداد امام خميني ره، بهزيستي، جهاد كشاورزي، تعاون و ...) مجوز فعاليت يا كارت شناسايي دريافت نموده اند نيز به عضويت اتحاديه موضوع اين شيوه نامه در مي آيند.
    
    ماده 10 ) در صورت نياز به تشكيل اتحاديه در شهرهاي تابعه يك شهرستان، بنا به تشخيص كميسيون نظارت و در چارچوب تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفي اتحاديه اي تحت پوشش مجمع امور صنفي آن شهر تشكيل مي شود. در صورتي كه در شهر مورد نظر مجمع امور صنفي وجود نداشته باشد اتحاديه تحت پوشش مجمع مركز شهرستان فعاليت خواهد كرد.
    
    ماده 11 ) شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب:
    * تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    تبصره: در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور ضروري است
    
    * ارايه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا ارايه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با ادارات و سازمان هاي دولتي، نهادها، شهرداري ها، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي خاص صنفي، شركت هاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها
    تبصره :دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره نامه عادي مبني بر پذيرش مسووليت حقوقي ناشي از آن
    
    * گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم و يا ارايه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظيفه و بندهاي (ج)، (د)، (ي) ماده 50 آيين نامه اجرايي قانون مزبور
    تبصره :حداقل سن دريافت پروانه كسب براي خانها هيجده سال تمام مي باشد.
    
    * ارايه گواهي عدم سوء پيشينه
    * سواد خواندن و نوشتن (به استثناي متقاضياني كه سن آنها از 50 سال به بالا مي باشد)
    * گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
    * ارايه پايان كار تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا قبض يا رسيد پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري و يا پروانه ساختماني تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا ارايه گواهي شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب
    تبصره :براي دارندگان اجاره نامه ها و يا اسناد عادي هرگونه مدركي دال بر تشكيل پرونده در شهرداري كفايت مي نمايد.
    
    * موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي
    * عكس جديد 6 قطعه
    *فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ و در مورد اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه
    
    تبصره 1 :صدور پروانه كسب براي افراد حقيقي و يا حقوقي با ارايه وكالت نامه ممنوع مي باشد.
    تبصره 2 :بافندگان خانگي كه دار قالي آنها در محل سكونتشان قرار دارد از شمول بندهاي 2 - 7 و 8 اين قسمت مستثني مي باشند.
    
    ماده 12 ) كليه حمايت هاي دولت از قبيل معافيت هاي بيمه اي، پرداخت تسهيلات و ... صرفا از طريق اتحاديه در اختيار اعضا قرار مي گيرد.
    
    ماده 13 ) مركز ملي فرش ايران به عنوان متولي امور فرش دستباف كشور، حمايت هاي لازم براي تشكيل و فعاليت اتحاديه هاي بافندگان فرش دستباف را معمول و گزارش حمايت ها و اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء اثر بخشي اين اتحاديه ها را سالانه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي ارايه مي نمايد.
    
    ماده 14 ) اين شيوه نامه در 14 ماده و 13 تبصره تدوين و در تاريخ 31 /1/84 به تاييد وزير بازرگاني رسيد.  


  همچنين در اين باره بخوانيد:
  رأي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان  
  ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف از سوي دیوان عدالت اداری  


 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
  سامانه خدمات کسب‌وکار پیـشه
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.