بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 23/6/93


رأي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان93/6/23 - کارپتور
    
    رأي شماره ۹۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    با موضوع ابطال شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف

    

    
    آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري
    - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 15/06/1393
     - تاريخ تصويب: 5/6/1393
    شماره ثبت روزنامه رسمي : 20244
    
    
    رأي شماره ۹۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفي) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزير بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت)
    
    
    شماره هـ/۹۰/۳۴۹
     ۵/۶/۱۳۹۳
    تاريخ دادنامه : ۲۰/۵/۱۳۹۳
     شماره دادنامه: ۹۳۸
     کلاسه پرونده : ۹۰/۳۴۹
    مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    شاکي: خانم پوران ابراهيمي
    موضوع شکايت و خواسته: ابطال شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفي) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزير بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت]
    گردش کار: خانم پوران ابراهيمي به موجب دادخواستي ابطال شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفي) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزير بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
    
    «سلام عليکم،
    با احترام، طبق قانون نظام صنفي تبصره ۴ ماده ۲۸ و ۲۱ آيين‌نامه (شيوه‌نامه) واحدهاي صنفي مي‌بايد توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني برسد در حالي که شيوه‌نامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ توسط مرکز فرش ايران که سمتي در اين قانون ندارد تهيه و تصويب شد از اين گذشته، شيوه‌نامه مورد ابطال و در مواد مختلف با قانون نظام صنفي مغايرتهايي دارد که موجب تضييع حقوق واحدهاي صنفي فرش دستباف مي‌شود از جمله اين مواد ماده ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۸، ۴ و ۳ تعرفه مي‌شوند. نظر به اين که نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ تشخيص تشکيل اتحاديه‌هاي صنفي و شيوه اداره اين اتحاديه‌هاي واحدها را به عهده کميسيون عالي نظارت به طبع آن کميسيون نظارت استانها قرار داده است و آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي مربوط مي‌بايد توسط کميسيون عالي نظارت تهيه و تدوين و به تصويب وزير بازرگاني برسد لذا خواهان رسيدگي و ابطال شيوه‌نامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ مربوط به اتحاديه فرش دستباف ايران هستم.»
    
    شيوه‌نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
    
    «شيوه‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفي
    مقدمه:
    به منظور ايجاد و توسعه تشکلها، سازماندهي و کمک به توانمندسازي بافندگان، توليدکنندگان و خدمات جانبي فرش دستباف کشور، بسترسازي در جهت انجام حمايتهاي قانوني، بهره مندي و برقراري ارتباط در زمينه هاي مختلف بين آنان و اصناف کشور، در راستاي اجراي ماده ۷۷ قانون نظام صنفي، اتحاديه صنفي توليدکنندگان و بافندگان فرش دستباف با هدايت سازمان بازرگاني استانها و مشارکت کليه دست اندرکاران مرتبط با فرش دستباف (بافندگان، توليدکنندگان، شرکتهاي تعاوني، مجتمعهاي قالي بافي و ...) بر اساس مفاد اين شيوه‌نامه تشکيل مي‌شود.
    ماده۱ـ اتحاديه توليدکنندگان و بافندگان فرش دستباف شخصيتي حقوقي و غيرانتفاعي است که در اجراي ماده ۷۷ قانون نظام صنفي و به منظور حمايت از توليدکنندگان و بافندگان فرش دستباف طبق مفاد اين شيوه‌نامه تشکيل مي‌شود.
    تبصره: اتحاديه توليد کنندگان و بافندگان فرش دستباف موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفي در اين شيوه‌نامه به اختصار « اتحاديه» خوانده مي‌شود.
    ماده۲ـ کليه افراد حقيقي يا حقوقي که به صورت مجتمع توليدي، کارگاهي يا خانگي به توليد و بافت فرش دستباف مشغول هستند به عضويت اين اتحاديه در مي آيند.
    ماده۳ـ اتحاديه در سطح شهرستانها و در صورت نياز در سطح استان بدون رعايت ماده ۲۱ قانون نظام صنفي تشکيل مي‌شود. تشخيص ضرورت تشکيل اتحاديه‌هاي استاني به عهده کميسيونهاي نظارت مراکز استانها است.
    تبصره: تعيين حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه به عهده کميسيون نظارت است.
    ماده۴ـ براي واحـدهاي خدماتي داراي جا و مکان ثابت که اتحاديه صنفي مربوط به فعاليتهاي آنها شامل قاليشويي، رفوگري، چله کشي، چله دواني، پرداخت و تکميل فرش، طراحي و نقشه‌کشي، وجود نداشته باشد توسط اتحاديه پروانه کسب صادر مي‌شود.
    تبصره: براي اشخاصي که به حرفه بافندگي، رفوگري، چله دواني، چله کشي، طراحي و نقشه‌کشي که به صورت انفرادي (خانگي و يا سيار) فعاليت مي نمايند کارت شناسايي متناسب با نوع فـعاليت آنها صادر مي‌شود و از مزاياي برابر با اعضاي اتحاديه (حق رأي، عضويت هيأت مديره، بيمه، تسهيلات و ...) بهره‌مند خواهند شد. اين قبيل افراد در صورتي که داراي جا و مکان ثابت باشند موظف به دريافت پروانه کسب خواهند بود و اتحاديه نيز مکلف است در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه کسب جهت آنان اقدام نمايد.
    ماده۵ ـ براي دارندگان گواهي فعاليت مرتبط با فرش قبل از ابلاغ اين شيوه‌نامه از ساير دستگاهها (کميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي، جهاد کشاورزي، تعاون، صنايع دستي و...) متناسب با نوع فعاليت آنها با رعايت ماده ۴ و تبصره ذيل ماده ۴ گواهي جديد (کارت شناسايي يا پروانه کسـب) صادر مي‌شود و مي‌توانند به عـضويت اتحاديه درآيـند. از تاريخ ابلاغ اين شيوه‌نامه صدور گواهي مرتبط با فرش تحت هر عنوان از ساير دستگاههاي فوق الاشاره پذيرفتني نبوده است و نمي توانند به عضويت اتحاديه درآيند.
    تبصره: بديهي است کارت صادر شده از دستگاههاي فوق الذکر که قبل از تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ صادر شده قابل پذيرش است ضمناً کارت صادر شده توسط سازمانهاي بازرگاني کماکان قابل اعتبار است.
    ماده۶ ـ شرايط و مدارک لازم جهت دريافت پروانه کسب:
    تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    تبصره: در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور ضروري است.
    ۲ـ ارائه سند مالکيت يا اجاره‌نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه‌نامه و يا ارائه قراردادهاي منعقده في‌مابين متقاضي پروانه کسب با ادارات و سازمانهاي دولتي، نهادها، شهرداريها، شرکتهاي تعاوني مسکن و شرکتهاي خاص صنعتي، شرکتهاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها.
    تبصره: دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره‌نامه عادي مبني بر پذيرش مسؤوليت حقوقي ناشي از آن.
    ۳ـ گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشکي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن وفق (بند ۶) ماده ۱۰ قانون نظام وظيفه و بندهاي (ج)، (د)، (ي)، ماده ۵۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور.
    تبصره: حداقل سن دريافت پروانه کسب براي خانمها ۱۸ سال تمام است و نيازي به ارائه مدارک موضوع بندهاي ۴ و ۶، ماده ۶ نمي باشد.
    ۴ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه.
    ۵ ـ سواد خواندن و نوشتن (به استثناي متقاضياني که سن آنها از ۵۰ سال به بالا مي‌باشد).
    ۶ ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي.
    ۷ـ عکس جديد زمينه سفيد ۲ قطعه.
    ۸ ـ فتوکپي شناسنامه عکس‌دار ۲ برگ و در مورد اتباع بيگانه فتوکپي تمامي صفحات گذرنامه معتبر، پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران
    تبصره: صدور پروانه کسب براي افراد حقيقي و يا حقوقي براي ارائه وکالت‌نامه ممنوع است.
    ماده۷ـ: شرايط و مدارک لازم براي دريافت کارت شناسايي:
    ۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    ۲ـ گواهي پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه
    ۳ـ حداقل سن ۱۵ سال
    ۴ـ عکس جديد ۳ قطعه
    ۵ ـ فتوکپي شناسنامه عکس‌دار
    ۶ ـ گواهي اشتغال به بافندگي و حرف وابسته به فرش دستباف، از شرکتهاي تعاوني فرش دستباف، شوراي محل يا ساير دستگاههاي مرتبط با فرش دستباف و تأييد کميسيون فني اتحاديه
    ماده۸ ـ به منظور تسريع در تشکيل اتحاديه‌هاي استاني و شهرستاني بافندگان فرش دستباف به سازمانهاي بازرگاني استانها موظفند با همکاري مجامع امور صنفي و ساير دستگاههاي مرتبط نسبت به شناسايي، اطلاع رساني و توجيه کارفرمايان و بافندگان و ساير حرف موضوع ماده ۴ (کارگاهي و خانگي) اقدام و در صورت رسيدن به حد نصاب (طبق نظر کميسيون نظارت) ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداکثر پس از ۳ ماه از زمان ابلاغ اين شيوه‌نامه اتحاديه تشکيل و فعاليت خود را آغاز نمايد.
    تبصره: فراهم کردن زمينه عضويت ساير واجدين شرايط در اتحاديه‌هاي تشکيل شده به عهده اتحاديه جديد التأسيس خواهد بود که با حمايت و پشتيباني مجامع امور صنفي و سازمانهاي بازرگاني صورت خواهد پذيرفت.
    ماده۹ـ مراحل اجرايي تشکيل اتحاديه به شرح ذيل است:
    الف: تشکيل هيأت مؤسس اتحاديه با حضور نماينده مجمع امور صنفي، مسؤول فرش استان به عنوان نماينده سازمان بازرگاني و در شهرستانها نماينده اداره بازرگاني شهرستان، دو نفر از واجدين شرايط عضويت در اتحاديه معرفي شده از سوي شرکتهاي تعاوني فرش دستباف و دو نفر از طرف کارگاههاي متمرکز و کارگاههاي غير متمرکز با مديريت متمرکز و يک نفر از بافندگان فرش به انتخاب رئيس سازمان بازرگاني استان و در شهرستانها به انتخاب رئيس اداره بازرگاني شهرستان.
    ب: فراخوان عمومي براي ثبت نام و شناسايي واجدين شرايط عضويت در اتحاديه توسط هيأت مؤسس با همکاري سازمان بازرگاني استان و مجامع امور صنفي.
    ج: پس از تکميل فرمهاي درخواست عضويت توسط کميسيون نظارت با دعوت هيأت مؤسس مجمع عمومي اتحاديه تشکيل مي‌شود و در همان جلسه اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه مطابق فرآيند انتخاباتي برگزيده خواهند شد.
    ماده۱۰ـ ترکيب اعضاي هيأت مديره اتحاديه:
    ۱ـ دو نفر از اعضاي شرکتهاي تعاوني فرش دستباف به عنوان عضو اصلي
    ۲ـ يک نفر از نمايندگان کارگاههاي متمرکز و کارگاههاي غير متمرکز با مديريت متمرکز (که جزء اعضاي شرکتهاي تعاوني فرش نباشند) به عنوان عضو اصلي
    ۳ـ دو نفر از بافندگان خانگي و حرف مرتبط با فرش دستباف (که جزء اعضاي شرکتهاي تعاوني فرش دستباف نباشند) به عنوان عضو اصلي
    ۴ـ يک نفر از نمايندگان کارگاههاي متمرکز يا کارگاههاي غيرمتمرکز با مديريت متمرکز و يک نفر از بافندگان خانگي و حرف مرتبط با فرش دستباف به عنوان عضو علي‌البدل (که جزء اعضاي شرکتهاي تعاوني فرش دستباف نباشند)
    ۵ ـ تعيين سمت اعضاي هيأت مديره انتخابي بر اساس ماده ۲۳ قانون نظام صنفي و تبصره ذيل آن خواهد بود.
    تبصره۱: شرکت کنندگان در انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه را با ترکيب فوق‌الذکر تعيين خواهند نمود.
    تبصره۲: در صورت عدم وجود تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل در هر يک از بندهاي ۴، ۳، ۲ و ۱ ماده مذکور تعيين اعضاي جايگزين توسط کميسيون نظارت استان يا شهرستان انجام خواهد گرفت.
    ماده۱۱ـ اتحاديه بابت صدور کارت شناسايي مجاز به دريافت حداکثر مبلغ بيست هزار ريال خواهد بود. جهت صدور پروانه کسب مبلغ مزبور با پيشنهاد اتحاديه و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي‌شود. همچنين مي توان حق عضويت ساليانه دارندگان کارت شناسايي حداکثر به مبلغ يکصد هزار ريال و دارندگان پروانه کسب توسط کميسيون نظارت تعيين شود.
    ماده۱۲ـ سازمانها و ادارات بازرگاني استانها و شهرستانها و مجمع امور صنفي مرتبط در مورد تأمين جا و مکان مناسب، تجهيزات و پرداخت حقوق و دستمزد نيروي انساني اتحاديه‌هاي صنفي بافندگان مساعدت لازم را به عمل خواهند آورد.
    تبصره: خدمات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، افتخاري خواهد بود. بديهي است کميسيونهاي نظارت استان يا شهرستان مي‌توانند در پايان هر سال با توجه به وضعيت مالي اتحاديه و عملکرد اعضاي هيأت مديره نسبت به تخصيص وجوهي از درآمدهاي اتحاديه به عنوان پاداش به آنان اقدام نمايند.
    ماده۱۳ـ اتحاديه از پرداخت حق عضويت به مجمع امور صنفي معاف است.
    تبصره: در صورت کمبود منابع مالي براي انجام وظايف اتحاديه، مجمع امور صنفي موظف به حمايت و پشتيباني از اتحاديه است.
    ماده۱۴ـ مرکز ملي فرش ايران و سازمان بازرگاني استان مي‌تواند حمايتهاي دولت از قبيل تسهيلات و معافيتهاي بيمه اي، پرداخت تسهيلات و ... را از طريق اتحاديه در اختيار اعضاء قرار دهند.
    ماده۱۵ـ شرکتهاي تعاوني فرش به عنوان يک شخصيت حقوقي از دريافت پروانه کسب صنفي مستثني مي باشند.
    ماده۱۶ـ مرکز ملي فرش ايران به عنوان متولي امور فرش دستباف کشور و به تبع آن سازمانهاي بازرگاني استان موظفند نظارت و هدايت لازم براي تشکيل و فعاليت اتحاديه را معمول و گزارش حمايتها و اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاي اثر بخشي اين اتحاديه‌ها را سالانه به وزير بازرگاني و معاونت توسعه بازرگاني داخلي ارائه نمايند.
    ماده۱۷ـ اين شيوه‌نامه در ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره در اجراي ماده ۷۷ قانون نظام صنفي توسط مرکز ملي فرش ايران و مرکز امور اصناف و بازرگانان تهيه و در تاريخ ۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب وزير بازرگاني رسيد و جايگزين شيوه‌نامه مصوب مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ گرديد.»
    
    
    در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۵۶۸۸۴۲/۳۲ـ ۷/۶/۱۳۹۰ توضيح داده است که:
    
    «سلام عليکم:
    احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۳۱۴ـ ۲۵/۴/۱۳۹۰ مبني بر ارسال نسخه دوم دادخواست خواهان خانم پوران ابراهيمي با موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۹۷۱ به انضمام پنج برگ مستندات به استحضار مي‌رساند:
     موضوع از مراجع ذي ربط (مرکز ملي فرش ايران و مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت) استعلام که پاسخ اين مراجع طي نامه‌هاي شماره ۵۵۷۱۳۹/۱۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ و ۵۶۲۳۸۴/۴۲ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ به اين دفتر واصل شده است. ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي فوق‌الذکر به استحضار مي‌رساند از آن جا که برابر ماده (۷۷) قانون نظام صنفي به کـميسيونهاي نظارت مراکز استانها اجازه داده شده است. در هر استان نسبت به تشکيل اتحاديه استاني بدون رعايت مفاد ماده (۲۱) قانون نظام صنفي اقدام نمايد، لذا با توجه به ماده (۲۱) و احتراز از ناهماهنگي و عدم اتحاد روش و رويه و به تبع آن بروز مشکلات عديده احتمالي، وزير بازرگاني به عنوان رئيس هيأت عالي نظارت به استناد بند (و) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي نسبت به دستور تهيه، تصويب و امضاي (دستورالعمل) شيـوه‌نامه نحوه تشکيل و فـعاليت اتحاديه بافندگان فرش دسـتباف اقدام کرده است. لذا با توجه به موارد مـارالذکر و عدم تباين شيوه‌نامه با قوانين جاري از جمله قانون نظام صنفي خواسته خواهان فاقد ادله و وجاهت قانوني بوده است تقاضاي رد دادخواست فوق‌الذکر را دارد.»
    
    
    متن نامه شماره ۵۵۷۱۳۹/۱۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۰ رئيس مرکز فرش ايران به قرار زير است:
    
    «با سلام و احترام:
    بازگشت به نامه شماره ۵۵۲۱۸۹/۳۲ـ ۳/۵/۱۳۹۰ در خصوص دادخواست خانم پوران ابراهيمي مبني بر تقاضاي ابطال شيوه‌نامه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ موارد زير جهت اطلاع و بهره‌برداري ايفاد مي‌شود:
    ۱ـ مسؤوليت تنظيم نهايي و ابلاغيه شيوه‌نامه تشکيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف به شماره ۳۲۳۳۹/۱ـ ۵/۱۱/۱۳۸۵ طي نامه شماره ۴۷۰۱۸/۴۲ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به عهده آقاي سيد حسين فرجي رئيس وقت مرکز اصناف و دبير هيأت عالي نظارت و با امضاي وزير وقت وزارت متبوع بوده و همزمان به اين مرکز و رؤساي ادارات بازرگاني استانها ابلاغ شده و برابر قوانين و مقررات اقدام شده است.
    ۲ـ در چارچوب لايحه اصلاح قانون نظام صنفي، اصلاح ماده ۷۷ قانون نظام صنفي کشور، مربوط به اتحاديه‌هاي صنفي بافندگان فرش دستباف در دستور کار کميسيون تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي بوده است لذا اصلاحيه قانون و آيين‌نامه اجرايي آن متعاقباً اعلام خواهد شد.»
    
    
    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
    
    رأي هيأت عمومي
    با توجه به اين که بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اختيار تعيين دستورالعمل نظارت بر انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيونهاي نظارت اتحاديه و مجامع امور صنفي کشور و شوراي اصناف کشور و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون را به هيأت عالي نظارت محول کرده است و وزير بازرگاني به عنوان رئيس اين هيأت به تنهايي اختيار اعمال شرايط مقرر در بند (و) را ندارد، از اين جهت تصويب شيوه‌نامه مورد شکايت خارج از حدود اختيارات وزير بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] به عنوان رئيس هيأت عالي نظارت تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
    
    
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
 


  همچنين در اين باره بخوانيد:
  آیین نامه اجرایی ماده 77 -شيوه نامه نحوه تشكيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف 
  ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف از سوي دیوان عدالت اداری  


 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
  سامانه خدمات کسب‌وکار پیـشه
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.